Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

EL NOSTRE DESIG

Amb aquest “II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I CO(EDUCACIÓ)” (CIMASCIGUAL II) ens agradaria introduir i consolidar la formació i la recerca en matèria d’educació, masculinitats i igualtat de gènere en les titulacions universitàries, tant de grau com de postgrau.

Al mateix temps, i per extensió, convidem tots els centres i institucions educatives que consideren oportú utilitzar el material audiovisual que sorgisca del congrés i posar-lo a disposició de les administracions amb competència en educació i en igualtat de gènere, del professorat coeducador, dels centres educatius, de l’estudiantat universitari interessat i del públic en general.

Entre els nostres propòsits hi ha:

  • Visibilitzar la importància de la coeducació i de la comprensió i entesa de les lògiques de la identitat masculina (tradicional-hegemònica) i els seus processos de resistència i/o canvi, per poder, des d’un coneixement cientificosocial, evolucionar cap a altres formes possibles de masculinitat més acords amb la igualtat de gènere de dones i homes i més saludables i justes amb totes i amb tots.
  • Estimular el replantejament de la masculinitat entre professorat i alumnat en un sentit doble: des de la seua vivència i relacions personals i des del seu espai educatiu.
  • Afavorir la incorporació d’investigadors i investigadores a aquest camp d’estudi interdisciplinari recent de les masculinitats a partir del coneixement que es donarà al congrés de la realitat d’aquesta subdisciplina dels estudis de gènere.
  • Implicar les universitats en aquesta línia de recerca-acció.
  • Difondre als mitjans de comunicació (ràdio, premsa escrita, xarxes socials, televisió) el treball realitzat per donar-lo a conèixer i augmentar l‟impacte social de l‟acció.
  • Cooperar amb entitats, associacions, moviments socials i altres xarxes d’àmbit no universitari interessades en els processos socialitzadors dels homes en pro de la igualtat de gènere.
  • Augmentar la participació al congrés a nivell internacional.

D’altra banda, el congrés pretén aprofundir en el paper de la universitat en aquest tema tan concret, però tan urgent. Es necessita un millor coneixement de les lògiques de la masculinitat tradicional-hegemònica per apel·lar a la seva deconstrucció i proposar col·lectivament i des del coneixement científic, opcions vàlides, diverses i igualitàries, per ser home al segle XXI, i l’acadèmia ha de jugar un paper central en aquest procés coeducatiu enfocat als homes amb mirada feminista.

Dra. Anastasia Téllez Infantes

Presidenta del comitè organitzador.