Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

JUSTIFICACIÓ

El congrés que presentem en aquesta segona edició titulat “II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I CO(EDUCACIÓ) (CIMASCIGUAL II),se centra en un tema essencial per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Comptarà amb la presència d’algunes de les persones expertes en estudis de gènere, feminisme, masculinitats i coeducació més rellevants del panorama nacional i internacional: professorat, investigadors/es, professionals de l’educació, que estan abordant aquesta qüestió (de manera teòrica, empírica i pràctica) actualment.

Ens interessa debatre i aprofundir des de la perspectiva de gènere i amb enfocament interseccional sobre el paper que juga l’educació en la socialització dels homes en relació a aspectes com ara: la socialització diferencial, el manteniment o l’eliminació de les desigualtats de gènere, el treball pels bons tractes, l’impuls d’homes profeministes, les “noves” masculinitats igualitàries, la implicació de pares i mares en educació de fills en valors igualitaris, el foment de noves paternitats coresponsables, igualitàries i cuidadores, com el masclisme perjudica els homes, com transmetre i ensenyar a ser un home no masclista, així com, els riscos davant de noves formes masclismes, els homes i la violència de gènere, els homes i la sexualitat (prostitució, tràfic, violacions, pornografia, etc.), les reaccions neomachistes a l’avanç del feminisme, les masculinitats i la diversitat sexual, els joves davant la crisi de la identitat masculina, etc.

Perseguim formar i conscienciar la població masculina sobre la igualtat de gènere perquè coneguen altres formes possibles d’exercir la seua(s) masculinitat(s) (múltiples i diverses) de manera no masclista, no androcèntrica, no patriarcal, incitant-los a deconstruir-se a si mateixos, a mirar-se al mirall des d’una perspectiva de gènere (de relacions de poder desigualitàries entre homes i dones) ia comprometre’s amb les causes feministes. Alhora, el coneixement de la construcció cultural de la masculinitat, permetrà a les dones entendre millor les lògiques del patriarcat i la socialització masculina en una societat masclista que persisteix, per donar-los eines amb què desarticular les representacions ideològiques hegemòniques de gènere, les conductes sexistes i els micromasclismes que perpetuen la desigualtat entre dones i homes.

Ningú va dir que la igualtat de gènere siga una cosa que s’aconseguisca ràpida i fàcilment, però no hi ha cap dubte que sense els homes, aquesta meta serà impossible d’assolir. Perquè a més de la igualtat de gènere legal-normativa s’aconseguisca la veritable igualtat real i efectiva en totes les esferes socials i en la quotidianitat, hem de seguir treballant amb les dones i per al mateix temps, han de sumar-se els homes a aquesta revolució/transformació social feminista, i per a això, l’EDUCACIÓ EN IGUALTAT I LA COEDUCACIÓ enfocada en nens, adolescents, joves i adults (homes) és primordial per accelerar els canvis i reduir les bretxes com més aviat millor.