Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

PRESENTACIÓ

Presentem el “II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I CO(EDUCACIÓ)” (CIMASCIGUAL II) que celebrarem de forma mixta (en línia/presencial) a Elx (Alacant, Espanya) durant tres dies, del 20 al 22 d’octubre del 2022, organitzat des de l’Observatori de les Masculinitats Abre en nueva ventana i el Grup de Recerca Economia, Cultura i Gènere (ECULGE), amb la col·laboració de la Unitat d’Igualtat i el Centre Interdisciplinar d’Estudis de Gènere de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i l’Ajuntament d’Elx. En aquesta ocasió fem coincidir aquest congrés amb el 21 d’octubre, data molt significativa en la tradició del Moviment d’Homes per la Igualtat a Espanya, ja destacada a la Declaració de Barcelona Abre en nueva ventana (CIME 2011).

Aquest II Congrés sorgeix després de la celebració a l’abril de 2019 del “I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: A LA RECERCA DE BONES PRÀCTIQUES DE MASCULINITATS IGUALITÀRIES DES DE L’ÀMBIT DE LA UNIVERSITAT” (CIMASCIGUAL I).(CIMASCIGUAL I Abre en nueva ventana). 

El propòsit prioritari en aquesta ocasió (en què col·laboraran nombroses universitats espanyoles i estrangeres, empreses i fundacions, ONG, ajuntaments i mancomunitats, associacions de dones i homes igualitaris, diversos màsters i doctorats d’estudis de gènere, etc.) és celebrar un congrés acadèmic internacional enfocat a l’educació dels xiquets, adolescents, joves i homes adults en i per a la igualtat de gènere.

Els objectius del Congrés estan en consonància amb els pronunciaments d’organismes internacionals que apunten la necessitat d’implicar els homes a aconseguir la igualtat. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 2015 per Nacions Unides, assenyala que “s’eliminaran totes les formes de discriminació i violència contra les dones i les xiquetes, fins i tot mitjançant la participació dels homes i els xiquets”. Anys enrere, ja va tenir especial importància el document de Conclusions convingudes internacionalment sobre el paper dels homes i els xiquets en l’assoliment de la igualtat de sexes, adoptat al 48è període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides (2004), ja que és una referència internacional clau a l’hora d’implementar polítiques d’igualtat adreçades a homes. Entre moltes altres qüestions, l’esmentada Comissió reconeix que:

“… tots [dones i homes] es beneficiarien de la igualtat entre els gèneres, i que els efectes negatius de la desigualtat entre els gèneres els pateix la societat en conjunt, i per tant, subratlla que els homes i els xiquets, en assumir la responsabilitat i treballar conjuntament en associació amb les dones i les xiquetes, són essencials per complir els objectius de la igualtat entre els gèneres, el desenvolupament i la pau. La Comissió reconeix que els homes i els xiquets poden aconseguir un canvi de les actituds, les relacions, l’accés als recursos i l’adopció de decisions que són fonamentals per promoure la igualtat entre els gèneres i el ple gaudi de tots els drets humans per part de la dona (…) la participació dels homes i els xiquets per aconseguir la igualtat de gènere ha de ser conforme amb la potenciació de les dones i les xiquetes (…)”..

Amb aquest Con este “II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I CO(EDUCACIÓ)” (CIMASCIGUAL II) pretenem generar una trobada acadèmica, interdisciplinària, interuniversitària i internacional en sentit ampli (per a professorat, personal de recerca, alumnat universitari, professionals docents i públic en general) d’intercanvi de reflexions teoricoempíriques dels i les professionals que actualment es dediquen de manera directa i/o transversal a estudiar i intervenir en fenòmens vinculats amb:

  • La formació, la socialització i l’educació en igualtat de gènere entre dones i homes.
  • L’estudi de les identitats masculines des de les diverses manifestacions socials, i, de manera preferent, des d’àmbits educatius (formals i informals) i des de mitjans de comunicació.

Aquest congrés internacional té com a objectiu afavorir una reflexió col·lectiva sobre la necessitat de la implicació de la institució universitària, les polítiques públiques, els mitjans de comunicació i els contextos educacionals en la qüestió de les masculinitats i la igualtat de gènere amb enfocament feminista.

S’abordaran temàtiques com ara: la igualtat entre dones i homes, la coeducació enfocada a xiquets i adolescents, l’educació igualitària d’homes, la construcció sociocultural de la masculinitat, l’educació per a la prevenció de les violències de gènere destinada a xiquets, joves i homes, la corporalitat i la cura, la diversitat (sexual, ètnica, funcional, etc.), l’esport, la sexualitat masculina, la pornografia, la prostitució, el tràfic, la coresponsabilitat, les emocions, la religió, l’oci, etc. . Donarem especial atenció als processos educatius que promoguen masculinitats no masclistes, despatriarcalitzades i proigualitàries, oferirem eines de treball coeducatiu destinades al treball amb varons que s’estan posant en marxa en centres educatius com a models de bones pràctiques educatives amb xiquets i homes.

Tindrem present, de manera transversal, la perspectiva de gènere feminista i la interseccionalitat. Es presentaran conferències, ponències i comunicacions procedents de nombrosos països, universitats i disciplines. En definitiva, el congrés Cimascigual II de la UMH a Elx pretén ser un lloc de trobada, reflexió, propostes i intercanvi d’estratègies coeducatives centrades en masculinitats igualitàries a nivell internacional, interuniversitari i interdisciplinar.