Segundo Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad Educación para la igualdad y Co(Educación)

INTERVENCIONS I SESSIONS CIENTÍFIQUES

Aquest “II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE MASCULINITATS I IGUALTAT: EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT I CO(EDUCACIÓ)” (CIMASCIGUAL II) compta amb conferenciants, ponents i coordinadors/es de sessions experts/es en la matèria de reconegut prestigi a nivell internacional.

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 1. Lloc: Auditori. ABORDATGE DE LA MASCULINITAT EN L’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA: PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES, EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES..

Coordinen:

 • Dra. Beatriz Ranea (Universidad Complutense de Madrid)
 • D.Franches Belenguer (RHxI)
 • Dra. Mª Jesús Navarro (Universitat Miguel Hernández d’Elx)
 • D. Juan Lillo (Sociòleg expert en coeducación)

Temàtiques: Educació sexual. Prevenció de la violència de gènere. Violència(es) de gènere. Violència sexual, experiències educatives de masculinitats a les aules.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 2. Lloc: sala 1. L’APRENENTATGE I LA TRANSMISSIÓ DE LA MASCULINITAT TRADICIONAL 

Coordinen:

 • Dr. Iván Sambade (Universidad de Valladolid)
 • Dr. Joan Sanfelix (Universitat Jaume I de Castelló)
 • Dra. Tatiana Moura (Universidad de Coimbra, Portugal)

Temàtiques: Masculinitat hegemònica. Masculinitat tradicional. Construcció social de la masculinitat. Pràctiques de masculinitat. Funcions de la masculinitat. Rols masculins.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 3. Lloc: sala 2. PRÀCTIQUES I REALITATS MASCULINES DES D’UNA MIRADA INTERSECCIONAL I INCLUSIVA.

Coordinen:

 • Dra. Begoña Enguix (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Dr. Paco Abril (Universitat de Girona)
 • Dr. Salvador Vidal (American University, Washington DC. EEUU)

Temàtiques:Interseccionalitat i masculinitats. Masculinitats dissidents. Estudis LGTBIQ+ sobre masculinitats. Homes i diversitat: orientació sexual, capacitat, edat, ètnia/trets racials, decolonialitat, etc. Diversitat, inclusió i educació en igualtat de gènere.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 4. Lloc: sala de conferències. EDUCANT PER A LA CORESPONSABILITAT I LA CURA DES DE LES MASCULINITATS IGUALITÀRIES

Coordinen:

 • Dra. Alejandra Salguero (UNAM, México)
 • D. Ritxar Bacete (Promundo)
 • Dra. Fina Antón (Universidad de Murcia)

Temàtiques: Educar per a la coresponsabilitat. Educació per a l’ètica de la cura. Masculinitats i cures. Paternitats igualitàries. Socialització, homes i pràctiques de cures.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 5. Lloc: Auditori. REPRESENTACIONS CULTURALS DE MASCULINITAT: EDUCANT DES DE LA LITERATURA, EL CINEMA, LA MÚSICA I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES

Coordinen:

 • Dr. Carmelo Hernández (Universitat d’Alacant)
 • Dr. Jorge García (Universidad Santiago de Compostela)
 • Dr. Josep Mª Armegol (Universidad de Castilla La Mancha)
 • Dª. Rebeca de las Heras (Observatori de les Masculinitats. UMH)

Temàtiques: Masculinitat i artefactes/productes culturals. Literatura i masculinitat. Música i masculinitat. Cinema i masculinitat. Ràdio i masculinitat. Mitjans de comunicación de masses i masculinitat. Videojocs i masculinitat. Noves tecnologies, xarxes socials i masculinitat.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 6. Lloc: sala 1. ACTIVISME, (CO)EDUCACIÓ I IGUALTAT: TRANSFORMANT MASCULINITATS DES DE LA SOCIETAT CIVIL.

Coordinen:

 • D. Joaquim Montaner (Observatori de les Masculinitats. UMH. FIS.)
 • D. Erick Pescador (CEGMI)
 • D. Miguel Lázaro (Masculinidades Beta)
 • D. Lionel S. Delgado (Universitat de Barcelona)

Temàtiques: Feminismes i masculinitats. Activisme d’homes per la igualtat. Manosfera (Manosphere). Homes mitopoètics. Pràctiques coeducatives des de l’activisme dels homes. Moviments socials. Moviment d’homes per la igualtat.

 

 • SESSIÓ CIENTÍFICA 7. . Lloc: sala 2. CAP A UNA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB HOMES: VULNERABILITAT SOCIAL, SALUT I FRACÀS MASCULÍ EN L’ERA DEL COVID-19.

Coordinen:

 • Dra. Bakea Alonso (CEPAIM)
 • D. Jorge Cascales (Universitat de València)
 • Dr. Benno de Keijzer Universidad Veracruzana, México)
 • Dr. Juan Blanco (Universidad Pablo Olavide, Sevilla)

Temàtiques: Masculinitat marginal. Masculinitat i vulnerabilitat social. Masculinitats, precarietat i pobresa. Masculinitats i intervenció social. Masculinitats en el sistema de benestar social. Masculinitat i salut. Masculinitat i Covid-19. Masculinitat i sensellarisme. Suïcidi masculí. Masculinitat i presó. Masculinitat i pobresa. Masculinitats i polítiques públiques.Working With Men.

 

SESSIÓ CIENTÍFICA 8: Lloc: sala de conferències. NOUS ENFOCAMENTS EDUCATIUS PER A HOMES EN ALTRES ÀMBITS: RELIGIÓ, ESPORT, COS, OCI, ETC.

Coordinen:

 • Dr. Javier Eloy Martínez (Universidad de Murcia)
 • Dr. Juan José Tamayo (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Dr. José Luis Anta (Universidad de Jaén)
 • Dr. Fulgencio Sánchez (Universidad de La Laguna)

Temàtiques: Educació, homes i espiritualitat. Religió i masculinitat. Homes, cos, esport. Educació igualitària per a homes en educació física. Masculinitats i pràctiques de lleure. Etc.

 

Tenint present el context de pandèmia actual de COVID-19, i la incertesa que existeix sobre la seua evolució i les circumstàncies que hi haurà a l’octubre del 2022, presentem aquest congrés amb una modalitat dual-mixta. Podrem tenir intervencions de conferenciants o ponents en línia (streaming per videoconferències) juntament amb altres presencials en directe.

De la mateixa manera, i depenent de les circumstàncies, tindrem en compte que les persones inscrites assistents al congrés tinguen la possibilitat d’assistir-hi de maneraonline o presencial.

Per a les vuit sessions científiques de comunicacions que oferim al congrés, perseguim que persones expertes (principalment professionals de l’àmbit educatiu: acadèmic, educació d’adults, de secundària, de primària, d’infantil), d’altres entorns educacionals (formals o no formals, mitjans de comunicació, etc.) de diferents latituds del planeta puguen presentar les seues aportacions. Prioritzem la presencialitat, si la situació epidemiològica ho permet, encara que també obrirem la possibilitat de comunicacions a participants no presencials, perquè puguen compartir els seus coneixements, experiències i investigacions sobre coeducació i la masculinitat en totes les seves dimensions, donant una visió global i alhora local del fenomen, qüestió que enriqueix el debat i genera possibilitats d’acció concreta.